cat26075_img210834980.jpg

חיפושיות פרפרים ועשים - חלק 3

מיהם העשים?  הקבוצה הענקית בטבע מונה סוגים רבים. על חיי הלילה שלהם, המחושים המיוחדים והראייה בשחור ובלבן.  עוז ריטנר מנהל אוסף הרכיכות והפרפראים במוזיאון הטבע.
  • 39 דקות
המעבדה
חיפושיות פרפרים ועשים - חלק 3

עורכת ומגישה: רונה גרשון תלמי, תחקיר ויויאנה דייטש, תמונה: shutterstock