cat8723_img56877023.jpg

חלקיקים בקטנה: חלק 2

שתי תורות גדולות - היחסות הפרטית והקוונטים - מתיישבות יחד ב"מודל הסטנדרטי". תורת היחסות הכללית מפרה את האיזון. איך קשור החלקיק לכל הסיפור? עם דוקטור בן אוחיון
  • 35 דקות
המעבדה
חלקיקים בקטנה: חלק 2

עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ, חוקר אורח: בן אוחיון, תחקיר: תמי ממיסטבלוב, הביא לשידור: איל שינדלר.