cat13789_img114970039.jpg

חשמלית ושמה חברה: חלק 1

נלמד מבוא לתחום הנדסת החשמל, תחום ששואל שאלות יסוד על מערכות: קלטים, תהליכי עיבוד ופלטים. הנדסת חשמל עוסקת בגלים אלקטרומגנטיים בשימושיהם המגוונים. נלמד גם את היחסים שבין אקדמיה לתעשייה בתחום הנדסת החשמל. עם פרופסור חגית מסר ירון
  • 42 דקות
המעבדה
חשמלית ושמה חברה: חלק 1

חוקרת אורחת: פרופסור חגית מסר ירון
תחקירנית: יובל אונגר
טכנאי השידור: אלון מקלר
הבאה לשידור: ירדן מרציאנו
עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ