cat13793_img558261695.jpg
צילום: gettyimages

חשמלית ושמה חברה: חלק 5

בפרק החמישי נלמד את המושג "העברת טכנולוגיה", שקשור לאופן המימוש של תוצרי מחקר אקדמי בתעשייה. נלמד את הנתיבים שמקשרים בין הידע לבין המוצר התעשייתי ואילו סוגי מומחיויות נחוצות כדי להעביר ידע לשלב הפיתוח. עם פרופסור חגית מסר ירון
  • 46 דקות
המעבדה
חשמלית ושמה חברה: חלק 5

חוקרת אורחת: פרופסור חגית מסר ירון
תחקירנית: יובל אונגר
טכנאי השידור: אלון מקלר
הבאה לשידור: ירדן מרציאנו
עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ