cat22116_img755824795.jpg

יחסי כוחות באמנות: חלק 1

בסדרת הפרקים הזו נדבר על מצבה של האמנות בישראל טרום הקמתה וגם בימי המנדט הבריטי. על הופעתו של דוד שץ והקמת המוסד האקדמי "בצלאל"
  • 45 דקות
המעבדה
יחסי כוחות באמנות: חלק 1

חוקר אורח: דוקטור אליק מישורי

תחקיר והגשה: רונה גרשון תלמי

הפקה ועריכה: ירדן מרציאנו