cat22114_img126325529.jpg
אליק מישורי

יחסי כוחות באמנות: חלק 3

השפעת המדינה על האומנים. הקמת מושבות האמנים בעין הוד ירושלים ויפו. אמנות באוניות צים ומפעלי הקרמיקה. חלוקת התקציבים לאומנים ולמוזיאונים. מדוע המושג "אמנות מגויסת" לא מתאים להתרחשות בזירה הישראלית?
  • 48 דקות
המעבדה
יחסי כוחות באמנות: חלק 3

חוקר אורח: דוקטור אליק מישורי

תחקיר והגשה: רונה גרשון תלמי

הפקה ועריכה: ירדן מרציאנו