cat22112_img405930401.jpg

יחסי כוחות באמנות: חלק 4

שיחות על הנושאים המרכזיים שעולים באמנות הפלסטית הישראלית. הפרק עוסק בביטוי של האמנות לצבא ולמלחמות ישראל, אומנות שמתבטאת בלא מעט מפעלי הנצחה ואנדרטאות. הפרק עוקב אחר אמנות של אחרי השואה ובודק גם את החילוניות ואת העיסוק בשפה ובגופנים
  • 45 דקות
המעבדה
יחסי כוחות באמנות: חלק 4

חוקר אורח: דוקטור אליק מישורי

תחקיר והגשה: רונה גרשון תלמי

הפקה ועריכה: ירדן מרציאנו