cat26957_img261609948.jpg

מעמדה החשאי של ישראל במזרח התיכון - חלק 3

מקרי מבחן, מתימן ללבנון ומצריים והיחסים המיוחדים עם איראן עד המהפכה, שאף כללו  אפשרות למכור לה נשק.  שיחות עם פרופ' אלי פודה מהחוג  ללימודי האסלאם והמזה"ת באוניברסיטה העברית ומכון מתווים
  • 42 דקות
המעבדה
מעמדה החשאי של ישראל במזרח התיכון - חלק 3

עורכת ומגישה: רונה גרשון תלמי, תחקיר: ויואנה דייטש, הפקה: אבי שמאי, תמונה: shutterstock