cat17991_img736685785.jpg

יש דבורים בגו: חלק 1

נכיר לעומק את דבורת הדבש המערבית, מין אחד ממינים רבים של דבורים. את הפרק הראשון נייחד להיכרות בסיסית: מעט אבולוציה, תיאור חייה של דבורת הדבש, תפקידו של העוקץ. נסיים בהסבר הבעיה של התמוטטות מושבות דבורים, וכך נכיר את אתגרי המחקר. עם דוקטור ויקי סורוקר
  • 52 דקות
המעבדה
יש דבורים בגו: חלק 1

חוקרת אורחת: דוקטור ויקי סורוקר

תחקירנית: אביטל שוסהיים כהן

הביאה לשידור: ירדן מרציאנו

עורכת תוכן ומגישה: גיל מרקוביץ