cat17990_img125827756.jpg

יש דבורים בגו: חלק 2

נלמד מהו סקר מגדלי הדבורים הגדול, מה מטרתו וכיצד הוא מיושם. הסקר והמחקר חוברים יחד כדי להבין את הסיבות והגורמים לאירועי התמותה הדרמטיים של דבורת הדבש האירופית. נכיר כמה מגורמי הסיכון האפשריים ונתמקד בחומרי הדברה. עם דוקטור ויקי סורוקר
  • 51 דקות
המעבדה
יש דבורים בגו: חלק 2

חוקרת אורחת: דוקטור ויקי סורוקר

תחקירנית: אביטל שוסהיים כהן

הביאה לשידור: ירדן מרציאנו

עורכת תוכן ומגישה: גיל מרקוביץ