cat17989_img334995225.jpg

יש דבורים בגו: חלק 3

אחד הגורמים להתמוטטות מושבות דבורי דבש הוא טפיל בשם אקרית הורואה. נלמד את מקורה של האקרית, את האופן שבו הוא נטפל אל הדבורה, ומדוע דבורת הדבש האירופית מתקשה להתמודד איתו. נכיר את הצעות המדע לפתרון הבעיה ונחשוב ביצירותיות על כמה רעיונות נוספים. עם דוקטור ויקי סורוקר
  • 48 דקות
המעבדה
יש דבורים בגו: חלק 3

חוקרת אורחת: דוקטור ויקי סורוקר

תחקירנית: אביטל שוסהיים כהן

הביאה לשידור: ירדן מרציאנו

עורכת תוכן ומגישה: גיל מרקוביץ