cat30353_img839691237.jpg

האם יש מיסטיקה יהודית - פרק 3

עידן חדש בחקר המיסטיקה היהודית מתחיל בשנות ה-80 וה-90. מוביליו, משה אידל, יהודה ליבס וחוקרים אחרים, הרחיבו את גבולות המיסטיקה היהודית, התמקדו בהיבטים החוויתיים של הקבלה והחסידות, והדגישו את מרכזיותה של הקבלה הנבואית של אברהם אבולעפיה. שיחה עם פרופ' בועז הוס מהמחלקה למחשבת ישראל, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
  • 50 דקות
המעבדה
האם יש מיסטיקה יהודית - פרק 3

עורכת ומגישה: רונה גרשון תלמי, תחקיר: ויויאנה דייטש, עריכת סאונד: חן עוז