cat30352_img55010097.jpg

האם יש מיסטיקה יהודית - פרק 2

גרשום שלום, שהושפע ממרטין בובר והפך לחוקר המרכזי בתחום, ראה את החוקרים האקדמיים של הקבלה כשומריה וממשיכיה של המיסטיקה היהודית. לאור תפיסותיו של של שלום, נשאל האם כדאי לוותר על הקטגוריה "מיסטיקה" במחקר הקבלה והחסידות? שיחה עם פרופ' בועז הוס מהמחלקה למחשבת ישראל, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
  • 53 דקות
המעבדה
האם יש מיסטיקה יהודית - פרק 2

עורכת ומגישה: רונה גרשון תלמי, תחקיר: ויויאנה דייטש, עריכת סאונד: חן עוז