cat30350_img842764651.jpg

האם יש מיסטיקה יהודית - פרק 1

המושג מיסטיקה יהודית הופיע לראשונה רק במאה ה-19, מה משמעותו, ומה היו הסיבות לזיהוי הקבלה והחסידות כ"מיסטיקה יהודית". שיחה עם פרופ' בועז הוס מהמחלקה למחשבת ישראל, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
  • 53 דקות
המעבדה
האם יש מיסטיקה יהודית - פרק 1

עורכת ומגישה: רונה גרשון תלמי, תחקיר: ויויאנה דייטש, עריכת סאונד: חן עוז