cat9983_img920769261.jpg

כרטיס אדום: חלק 1

ב- 1764 התפרסם הספר "על עבירות ועונשים", ובנקודה זו נהוג לציין את תחילת המחקר הקרימינולוגי. נלמד על הגישה הקלאסית בקרימינולוגיה - הרציונל של הפשע. עם דוקטור חגית לרנאו
  • 43 דקות
המעבדה
כרטיס אדום: חלק 1
חוקרת אורחת: דוקטור חגית לרנאו, תחקיר: תמי ממיסטבלוב, הביאה לשידור: ירדן מרציאנו