cat9986_img996164230.jpg
צילום: shutterstock

כרטיס אדום: חלק 4

כליאה החלה בתור פתרון זמני להחזקת עבריינים במהלך משפט, והעונש עצמו היה ממוקד בעונשי גוף, הגלייה והוצאות להורג. נלמד על דרכי החשיבה שהובילו לשינוי צורות הענישה לאורך השנים ועל כליאת ההמונים בארה"ב. עם דוקטור חגית לרנאו
  • 44 דקות
המעבדה
כרטיס אדום: חלק 4
חוקרת אורחת: דוקטור חגית לרנאו, תחקיר: תמי ממיסטבלוב, הביאה לשידור: ירדן מרציאנו