cat8242_img414938996.jpg

לא בצחוק: חלק 2

מתי בפעם האחרונה ניסית להצחיק בקבוצה? על הקשר של יצירתיות להומור: מסתבר שלשימוש בהומור יש עלות ויש תועלת. תבחרו. עם אמונה אליאב
  • 45 דקות
המעבדה
לא בצחוק: חלק 2

מגישה ועורכת: גיל מרקוביץ, חוקרת אורחת: ד"ר אמונה אליאב, טכנאי: אסף רפפורט, הביא לשידור: איל שינדלר, צילום: Shutterstock