cat29596_img217223826.jpg

לא עוד מלחמה - פרק 3

עתידן של הדמוקרטיות במאה ה-21 והשאלה הגדולה של המאה הנוכחית: האם סין תהפוך לדמוקרטיה? התשובה תתגלה כמורכבת וקשה לחיזוי. שיחה על המלחמה באוקריאנה ועל היווצרותם האפשרית של גושים הנלחמים זה בזה. אורח: פרופ' עזר גת מהחוג למדעי המדינה באוניברסיטת תל אביב.
  • 48 דקות
המעבדה
לא עוד מלחמה - פרק 3

עורכת ומגישה: רונה גרשון תלמי, תחקיר: ויויאנה דייטש, הפקה: חן עוז ואלכס לויקר