cat29594_img452155783.jpg

לא עוד מלחמה - פרק 1

במאה הקודמת והנוכחית ירד משמעותית מספרן של המלחמות בעולם. נפריך סברות על האימה הגרעינית או על כך שמלחמות היום יקרות יותר ונסביר את טענת החוקר שככל שהתל"ג לנפש גבוה יותר, כך המדינה תלחם פחות. אורח: פרופ' עזר גת מהחוג למדעי המדינה באוניברסיטת תל אביב.
  • 49 דקות
המעבדה
לא עוד מלחמה - פרק 1

עורכת ומגישה: רונה גרשון תלמי, תחקיר: ויויאנה דייטש, הפקה: חן עוז ואלכס לויקר