cat18963_img860236004.jpg

לדאוג להורים: חלק 1

את סדרת הפרקים הזאת נייחד להזדקנות בישראל. נכיר את קבוצת הזקנים בישראל, המהווה 11.6% מהאוכלוסייה. קצב ההזדקנות מאיץ, ואחוז הזקנים באוכלוסייה הכללית גדל. נשאל שאלות בנוגע להתאמת המרחב הציבורי והשירותים הציבוריים לאוכלוסייה המבוגרת, ונעסוק באתגרים ששלב הזקנה מביא איתו. עם דוקטור שירלי רזניצקי
  • 49 דקות
המעבדה
לדאוג להורים: חלק 1

חוקרת אורחת: דוקטור שירלי רזניצקי

תחקירנית: אביטל שוסהיים כהן

טכנאים באולפן: ארז שלום ושרון לרנר

הביאה לשידור: ירדן מרציאנו

עורכת תוכן ומגישה: גיל מרקוביץ