cat18962_img623438082.jpg

לדאוג להורים: חלק 2

גורם משמעותי בהבנה של האוכלוסייה הזקנה בישראל הוא מי שמטפלים ומטפלות באנשים מבוגרים. המטפלים הם בני ובנות המשפחה. נלמד מיהו, בדרך כלל, המטפל במשפחה, באילו נסיבות מתרחש הטיפול, וכיצד אפשר להתמודד עם הקשיים שמציפים את המטפלים בתהליך. מחקרים מלמדים שחשוב לראות בבנות ובני המשפחה המטפלים אוכלוסיית יעד בפני עצמה, ונתהה אילו מענים אפשר לספק להם. עם דוקטור שירלי רזניצקי
  • 49 דקות
המעבדה
לדאוג להורים: חלק 2

חוקרת אורחת: דוקטור שירלי רזניצקי

תחקירנית: אביטל שוסהיים כהן

טכנאים באולפן: ארז שלום ושרון לרנר

הביאה לשידור: ירדן מרציאנו

עורכת תוכן ומגישה: גיל מרקוביץ