cat24915_img869500114.jpg

לדינו כאן ועכשיו - חלק 3

איך כותבים לדינו? המאבק על שאלת הכתב העברי או הלועזי? הכרעת האקדמיה לשתי הצורות והבעייתיות שבה. השאלה כמה לדינו יודעים דוברי הלדינו. הגדרת המושג"שפה למחצה" עם פרופ שמואל רפאל, דיקן הפקולטה למדעי היהדות באוניברסיטת בר אילן וראש מכון סלטי לחקר הלדינו.
  • 41 דקות
המעבדה
לדינו כאן ועכשיו - חלק 3

עורכת ומגישה: רונה גרשון תלמי, תחקיר: ויויאנה דייטש, תמונה: shutterstock