cat24914_img864674871.jpg
shutterstock

לדינו כאן ועכשיו - חלק 2

"הקהילות של הלדינו" - דוגמאות לקהילות כקהילת הבולגרים והטורקים, הגדרתם של חברי הקהילות  "היהודים הבלתי נראים" אלא שמשוחחים את השפה רק בינם לבין עצמם ולא בעולם החיצוני.  סיפורה של עיתונות הלדינו. שיחה עם פרופ שמואל רפאל, דיקן הפקולטה למדעי היהדות באוניברסיטת בר אילן וראש מכון סלטי לחקר הלדינו
  • 42 דקות
המעבדה
לדינו כאן ועכשיו - חלק 2

עורכת ומגישה: רונה גרשון תלמי, תחקיר: ויויאנה דייטש, תמונה: shutterstock