cat12598_img694391741.jpg
צילום: ויקיפדיה

לקרוא בזוהר: חלק 2

שאלה מרכזית בחקר ספר הזוהר עוסקת בזהותו של מחבר הספר. שאלת המחבר משפיעה גם על התוכן שיוצק הקורא לטקסט, ויכולה להציע שהזוהר ממשיך להתפתח עד ימינו, בעקבות פרשנויות שנוספות לה, עריכה, טעויות ותיקונים. עם פרופסור רונית מרוז
  • 43 דקות
המעבדה
לקרוא בזוהר: חלק 2

חוקרת אורחת: פרופסור רונית מרוז
תחקיר: יובל אונגר
ביצוע טכני: שרון לרנר ושלומי יצחק
הביאה לשידור: ירדן מרציאנו
עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ