cat12599_img987331413.jpg
צילום: ויקיפדיה

לקרוא בזוהר: חלק 3

נמשיך ללמוד על הזוהר - הטקסט היסודי בקבלה, שזכה למעמד זה על אף שהופיע כשלפניו תשתית של ספרות הנסתר. נלמד על המסורות הרבניות והפילוסופיות שעל בסיסן צומח הזוהר ועל המאפיינים של מסורות אלה, שהשפיעו על ספר הזוהר. עם פרופסור רונית מרוז
  • 42 דקות
המעבדה
לקרוא בזוהר: חלק 3

חוקרת אורחת: פרופסור רונית מרוז
תחקיר: יובל אונגר
ביצוע טכני: שרון לרנר ושלומי יצחק
הביאה לשידור: ירדן מרציאנו
עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ