cat10730_img358444191.jpg

לשים ת'ראש על דיונה: חלק 1

מבוא לאקולוגיה - יחסי הגומלין שבין האורגניזם החי לבין גורמים א-ביוטיים, הסביבה הפיזית. נלמד על הדינמיות של מערכות אקולוגיות ועל השינויים שיכולים לקרות בהן על פני טווח זמן ארוך, ונשאל אילו משאבים ושירותים הן מספקות לאדם. עם פרופסור פועה בר
  • 47 דקות
המעבדה
לשים ת'ראש על דיונה: חלק 1

חוקרת אורחת: פרופסור פועה בר, תחקיר: תמי ממיסטבלוב, ביצוע טכני: שלומי יצחק, הביאה לשידור: ירדן מרציאנו, עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ