cat8315_img60952030.jpg

לתפוס ראש: חלק 3

אחת המערכות המורכבות ביותר בגופנו היא מערכת החיסון, וגם לה יש קשר אל המוח! נכיר מורכבות זו ואת קשרי הגומלין שמתקיימים בינה לבין המוח. עם דוקטור נועה אלבלדה
  • 46 דקות
המעבדה
לתפוס ראש: חלק 3

מגישה ועורכת: גיל מרקוביץ, חוקרת אורחת: דוקטור נועה אלבלדה, טכנאית באולפן: מאיה קוסובר, הביא לשידור: איל שינדלר