cat25473_img980662910.jpg

הפסיכולוגיה מאחורי סכסוכים - חלק 1

היסטוריה של סכסוכים בעולם אילנד אלג'יר וישראל, תגלה קווים זהים. למשל דה לגיטמציה של האויב. שלילת האנשיות מן הקבוצה השניה והרשיון להרוג. בנוסף גם ערך הפטריוטיזם. שיחה עם פרופ דניאל ברטל פרופסור אמריטוס ונשיא האגודה הבינלאומית לפסיכולוגיה פוליטית .
  • 50 דקות
המעבדה
הפסיכולוגיה מאחורי סכסוכים - חלק 1

עורכת ומגישה: רונה גרשות תלמי, תחקיר ויויאנה דייטש, תמונה: shutterstock