cat15234_img717044279.jpg

מאמה מיה: חלק 1

נעסוק במושגים אימהוּת ואימהיוּת, באופן שבו השתנו במשך הזמן: בהיסטוריה הרחוקה, במקרא, במאות ה-18-19 ובימינו. נלמד את התפישות באמצעות סמלים של אימהות ואימהיות בתקופות המגוונות, ונשאל מה מאלה משפיע ומעצב את התפישות והציפיות העכשוויות הרווחות במאה ה-21 וכיצד. יצירות האומנות ישקפו עבורנו את הלך הרוח התקופתי שבו נוצרו. עם דוקטור גל ונטורה
  • 51 דקות
המעבדה
מאמה מיה: חלק 1

חוקרת אורחת: דוקטור גל ונטורה
תחקיר: אביטל שוסהיים כהן
טכנאית השידור: חן עוז
הביאה לשידור: ירדן מרציאנו
עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ