cat15232_img239507106.jpg

מאמה מיה: חלק 3

בשנות ה-70 של המאה ה-20 התרחש האיחוד המושגי בין בורא לנברא, בין חיים ומוות, גוף ונפש. איחוד זה בא לביטוי ביצירות אומנות. נלמד על האיחוד באמצעות יצירות אומנות אלה, נשאל כיצד הוא התאפשר, ואיזה קול נשי הוא מביא עמו, או שמא הוא מציף את הסמלים בלבד, בשל האסתטיקה שלהם, ואת המסר מותיר דחוק במקומו ההיסטורי. עם דוקטור גל ונטורה
  • 49 דקות
המעבדה
מאמה מיה: חלק 3

חוקרת אורחת: דוקטור גל ונטורה
תחקיר: אביטל שוסהיים כהן
טכנאית השידור: חן עוז
הביאה לשידור: ירדן מרציאנו
עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ