cat17718_img500828447.jpg

מבט אנתרופולוגי על היהדות: חלק 2

נצלול אל עולמן של צעירות חב"ד, השותפות לתפיסה המשיחית בנוגע לאדמו"ר השביעי, הרב מנחם מנדל שניאורסון. נלמד על מקום מגוריו בברוקלין, שנחשב למקום קדוש, ועל האופן שבו המאמינות מגשרות על הפער בין האמונה ובין העדר הרבה. עם דוקטור מיכל קרבאל טובי
  • 47 דקות
המעבדה
מבט אנתרופולוגי על היהדות: חלק 2

חוקרת אורחת: דוקטור מיכל קרבאל טובי

תחקירנית: אביטל שוסהיים כהן

טכנאי השידור: ארז שלום

הביאה לשידור: ירדן מרציאנו

עורכת תוכן ומגישה: גיל מרקוביץ