cat17717_img615569523.jpg

מבט אנתרופולוגי על היהדות: חלק 3

בתחילת שנות ה-90 הגיעו למדינת ישראל כ-330,000 עולים - זכאי חוק השבות שאינם מוכרים כיהודים לפי ההלכה. המצב המורכב הזה הוליד את פרויקט הגיור, שיעמוד במרכז הפרק השלישי. עם דוקטור מיכל קרבאל טובי
  • 48 דקות
המעבדה
מבט אנתרופולוגי על היהדות: חלק 3

חוקרת אורחת: דוקטור מיכל קרבאל טובי

תחקירנית: אביטל שוסהיים כהן

טכנאי השידור: ארז שלום

הביאה לשידור: ירדן מרציאנו

עורכת תוכן ומגישה: גיל מרקוביץ