cat17716_img290457695.jpg

מבט אנתרופולוגי על היהדות: חלק 4

נעסוק ביהדות ארצות הברית, המבקשת ללמוד את עצמה גם באמצעות מספרים, אבל מתקשה, משום שהמפקד האמריקני לא אוסף ומפרסם נתונים לפי חלוקה דתית. נלמד כיצד מודדת הקהילה את עצמה וכיצד היא מתמודדת עם מה שהנתונים מגלים לה. עם דוקטור מיכל קרבאל טובי
  • 47 דקות
המעבדה
מבט אנתרופולוגי על היהדות: חלק 4

חוקרת אורחת: דוקטור מיכל קרבאל טובי

תחקירנית: אביטל שוסהיים כהן

טכנאי השידור: ארז שלום

הביאה לשידור: ירדן מרציאנו

עורכת תוכן ומגישה: גיל מרקוביץ