cat27018_img277159497.jpg

מדור לדור - חלק 3

"כל שקרי האקדמיה" כשלון המוסד האקדמי בשיתוף וחלוקה של ידע . הקליקות הסגורות והתורמים הנעלמים, האקדמיה פניה לאן? פרופסור עוז אלמוג סוציולוג והיסטוריון אוניברסיטת חיפה
  • 50 דקות
המעבדה
מדור לדור - חלק 3

עורעת ומגישה:רונה גרשון תלמי, תחקיר: ויואנה דייטש. צוות : חן עוז ואבי שמאי, תמונה: shutterstock