cat27016_img604591178.jpg

מדור לדור - חלק 1

מסע אל הדורות בארץ ישראל . מדור הצבר המשמעותי והלאה. נבדוק  תמונה שיטתית של תהליכי יצירתו של דור בארץ, ונבחן את האופן שבו ביקשו מורים ומחנכים, פוליטיקאים וסופרים לעשות זאת. פרופסור עוז אלמוג סוציולוג והיסטוריון אוניברסיטת חיפה
  • 45 דקות
המעבדה
מדור לדור - חלק 1

עורעת ומגישה:רונה גרשון תלמי, תחקיר: ויואנה דייטש. צוות : חן עוז ואבי שמאי, תמונה: shutterstock