cat28951_img299999878.jpg

מדענים מייצרים סטייק - פרק 3

גם הדגים. מהי חקלאות תאית ומה בין מעבדת ההורמונים לדגי מאכל? נתמקד בפרק על השוני של תירבות הדגים מזה של הבשר, בעקבות המגוון הגדול בדגה.  שיחה עם פרופסור ברטה לבבי סיון, מהפקולטה לחקלאות מזון וסביבה, באוניברסיטת ירושלים
  • 48 דקות
המעבדה
מדענים מייצרים סטייק - פרק 3

עורכת ומגישה: רונה גרשון תלמי, תחקיר: ויויאנה דייטש, הפקה: תמר בנימין וחן עוז