cat18531_img597813396.jpg

מה הסיפור: חלק 1

נלמד את תהליך היצירה הספרותי - כיצד הופכים רעיונות של סופרת ליצירה, ואילו מהם גלויים לנו ואילו חבויים. התהליך ממשיך במפגש עם הקוראת ובאינטראקציה שנוצרת בין היצירה ובינה. נלמד מהן הרמות האסתטיות של היצירה, ואיך רמות אלה באות לביטוי בספרות לילדות ולילדים. עם דוקטור זיוה פלדמן
  • 44 דקות
המעבדה
מה הסיפור: חלק 1

חוקרת אורחת: דוקטור זיוה פלדמן

תחקירנית: אביטל שוסהיים כהן

טכנאים באולפן: דרור רוטשטיין, מיכאל אולשבנג

הביאה לשידור: ירדן מרציאנו

עורכת תוכן ומגישה: גיל מרקוביץ