cat18526_img402354711.jpg

מה הסיפור: חלק 5

בפרק החמישי נלמד עוד דרך לבטא באמצעותה רעיונות עמוקים ביצירת אומנות, ספרותית ולא ספרותית, דרך שמימושה מהווה רובד נוסף ביצירה - החלום. ננסה להבין מהו חלום, מה המשמעות שלו בחיינו, אילו יחסי גומלין הוא מקיים עם המציאות וכיצד הוא יכול להציג עבורנו רעיון. את הרעיון הזה אומנים ואומניות ממירים לסוגה שבה הם יוצרים, וכך נוצר רצף חידתי של תמונות, שפוגש הקהל. עם דוקטור זיוה פלדמן
  • 44 דקות
המעבדה
מה הסיפור: חלק 5

חוקרת אורחת: דוקטור זיוה פלדמן

תחקירנית: אביטל שוסהיים כהן

טכנאים באולפן: דרור רוטשטיין, מיכאל אולשבנג

הביאה לשידור: ירדן מרציאנו

עורכת תוכן ומגישה: גיל מרקוביץ