cat18525_img381723446.jpg

מה הסיפור: חלק 6

לסיכום, נעסוק ביצירותיו של הצייר רנה מגריט. ביצירותיו אפשר למצוא את כל הסוגיות שלהן ייחדנו את סדרת הפרקים הזאת: המתח בין האתי לאסתטי, החלום והביוגרפיה של היוצר. נתהה בנוגע לשילוב שעשה מגריט בין תמונה ומילים ובנוגע למצבים שהוא מציג בציוריו. עם דוקטור זיוה פלדמן
  • 44 דקות
המעבדה
מה הסיפור: חלק 6

חוקרת אורחת: דוקטור זיוה פלדמן

תחקירנית: אביטל שוסהיים כהן

טכנאים באולפן: דרור רוטשטיין, מיכאל אולשבנג

הביאה לשידור: ירדן מרציאנו

עורכת תוכן ומגישה: גיל מרקוביץ