cat25084_img952079592.jpg

מה זאת הנדסה? - חלק 3

האקדמיה והתעשיה. עתידה של התעשיה הוא בשותף פעולה פורה עם האקדמיה. מדוע ישראל עוד לא שם ומה יש עוד לעשות? שיחות עם פרופ' יוסף בן עזרא דיקן הפקולטה להנדסה במכון הטכנולוגי חולון.
  • 34 דקות
המעבדה
מה זאת הנדסה? - חלק 3

עורכת ומגישה: רונה גרשון תלמי, תחקיר: ויויאנה דייטש, תמונה: shutterstock