Beach Square 500X500

מה זאת חילוניות - פרק 3

מבט אנתרופולוגי על השבט החילוני והריטואלים שלו, והמתח מול הדת שניכר בחוסר היכולת להסכים אפילו על רגע תחילת החיים ועל סופם. שיחה עם פרופ' שי לביא, מכון ון ליר 
  • 45 דקות
המעבדה
מה זאת חילוניות - פרק 3

עורכת ומגישה: רונה גרשון תלמי

תחקיר: ויויאנה דייטש

עריכת סאונד: חן עוז