cat10458_img377566107.jpg

מה זה בכלל RNA? חלק 1

תאים מרכיבים כל יצור חי. לתאים שונים יש צורות מגוונות וקרום, שמפריד בין הסביבה החיצונית של התא לפנימית. התא מלא בנוזל הציטופלזמה, שמכיל את האברונים והחלבונים של התא, וגם את ה- RNA. עם דוקטור גל חיימוביץ'
  • 39 דקות
המעבדה
מה זה בכלל RNA? חלק 1

חוקר אורח: דוקטור גל חיימוביץ', תחקיר: תמי ממיסטבלוב, הביאה לשידור: ירדן מרציאנו, עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ