cat10460_img135600731.jpg

מה זה בכלל RNA? חלק 3

נלמד עוד על RNA שליח ועל תהליך ההיווצרות וההתפרקות שלו, כולל ניסויים שנערכו במעבדה. איזו תקשורת תאים מקיימים זה עם זה כדי לשמור על פעילות תקינה של הגוף? עם דוקטור גל חיימוביץ'
  • 46 דקות
המעבדה
מה זה בכלל RNA? חלק 3

חוקר אורח: דוקטור גל חיימוביץ', תחקיר: תמי ממיסטבלוב, הביאה לשידור: ירדן מרציאנו, עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ