cat28168_img698575750.jpg

מה זו כלכלה פוליטית? - חלק 4

נתחיל את הפרק עם הגדרה מדויקת של ניאוליברליזם ונסיים אותו עם המשבר הנוכחי באוקראינה. האם העולם חוזר לשני גושים ועד כמה הסיפור הגלובלי הכלכלי נגמר? שיחות עם אריה קרמפף פרופ' לכלכלה פוליטית ויחסים בין לאומיים, המכללה האקדמית תל אביב יפו
  • 46 דקות
המעבדה
מה זו כלכלה פוליטית? - חלק 4

עורכת ומגישה : רונה גרשון תלמי, תחקיר: ויויאנה דייטש, מפיקה: תמר בנימין