cat17915_img701122905.jpg

מה מבינה הבינה: חלק 2

נעמיק את ההבנה לגבי יכולותיה של הבינה המלאכותית בעזרת מקרה הבוחן של הומור. נבדוק את ההנחה לפיה יש מיומנויות שהן אנושיות בלבד, כמו הומור, באמצעות סיפורו של מחשב שלמד לזהות ולאתר עובדות טריוויה משעשעות, וגם בדיחות מצליחות במיוחד, כלומר כאלה שרובנו נצחק מהן עם פרופסור דפנה שחף
  • 48 דקות
המעבדה
מה מבינה הבינה: חלק 2

חוקרת אורחת: פרופסור דפנה שחף

תחקירנית: אביטל שוסהיים כהן

טכנאי באולפן: אלון מקלר ואיל שינדלר

הביאה לשידור: ירדן מרציאנו

עורכת תוכן ומגישה: גיל מרקוביץ