cat29777_img217864755.jpg

מה מהפנט אותנו במנהיגים? - פרק 3

בפרק הזה של הסדרה ננתח את האותות שמצליחים קמפיינרים להפעיל אצלנו ונברר האם כריזמה היא תכונה אובייקטיבית. מה התרבות הארגונית של חברות מצליחות מלמדת על המדינות ועל המנהיגים שלהן? איך החיפוש שלנו אחר "דמות גדולה" שתנהל ותציל אותנו מוביל אותנו לבחירת המנהיגים שלנו? נשוחח על כך עם מחברי הספר מנהיגות וכריזמה, פרופ' מיכה פופר וד"ר עמרי קסטלנובו.
  • 49 דקות
המעבדה
מה מהפנט אותנו במנהיגים? - פרק 3

עורך ומגיש: אמיתי פוקמן