cat29771_img56314606.jpg

מה מהפנט אותנו במנהיגים? - פרק 2

בפרק הזה נדבר על הייחודיות של המין האנושי סביב תופעת המנהיגות: מה הם שני היסודות הראשוניים שאנחנו מחפשים כדי ללכת אחרי דמות מסוימת? נדבר גם על מנהיגות קרובה ומנהיגות רחוקה ונתחיל לעסוק באופן שבו קמפיינרים משווקים לנו מנהיגים במהלך קמפיין. שיחה עם מחברי הספר "מנהיגות וכריזמה", פרופ' מיכה פופר וד"ר עמרי קסטלנובו.
  • 36 דקות
המעבדה
מה מהפנט אותנו במנהיגים? - פרק 2

עורך ומגיש: אמיתי פוקמן