cat18594_img737110675.jpg

מה נשמע: חלק 2

נלמד מהי תפיסה שמיעתית - היכולת לתת משמעות לגירוי הצלילי, איך היא מתבצעת בנו, מהם התנאים המסייעים לתהליך להתבצע ולאילו ארבע רמות מחולקת התפיסה השמיעתית. עם פרופסור לאה פוסטיק
  • 51 דקות
המעבדה
מה נשמע: חלק 2

חוקרת אורחת: פרופסור לאה פוסטיק

תחקירנית: אביטל שוסהיים כהן

טכנאים באולפן: תמיר צוברי, אלון מקלר

הביאה לשידור: ירדן מרציאנו

עורכת תוכן ומגישה: גיל מרקוביץ