cat25179_img414619434.jpg

מוזיקה וקונפליקט - חלק 4

המחאה ברוטשילד מול מחאת הדיור בעגמי וביפו. ההבדל בין המחאות והמפגשים המוזיקליים בכל אחת מהם. מהו מושג הבית שעולה ממחאות הדיור? דר נילי בלקינד אתנו מוזיקולוגית, אוניברסיטת קולומביה
  • 35 דקות
המעבדה
מוזיקה וקונפליקט - חלק 4

עורכת ומגישה: רונה גרשון תלמי, תחקיר: ויויאנה דייטש, תמונה: shutterstock