cat25176_img957216689.jpg

מוזיקה וקונפליקט - חלק 1

מה חוקרים אתנו מוזיקולוגים? מהם גבולות לאומיים ומהם גבולות של מוזיקה ומה קורה כשמנגנים על הגבול עצמו במחסום קלנדיה? ד"ר נילי בלקינד אתנו מוזיקולוגית, אוניברסיטת קולומביה
  • 46 דקות
המעבדה
מוזיקה וקונפליקט - חלק 1

עורכת ומגישה: רונה גרשון תלמי, תחקיר: ויויאנה דייטש, תמונה: shutterstock